Πρόλογος/Preface

Καλώς ήρθατε στο online βιβλίο μας για την πρόβλεψη.

Το παρόν βιβλίο έχει σαν σκοπό να παρέχει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στις μεθόδους πρόβλεψης και να παρουσιάσει στους αναγνώστες του αρκετές πληροφορίες για κάθε μέθοδο με σκοπό την εύλογη χρήση τους. Δεν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε διεξοδικά τις θεωρητικές λεπτομέρειες κάθε μεθόδου, ωστόσο οι βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα καλύψουν πολλές από αυτές τις λεπτομέρειες.

Το βιβλίο είναι γραμμένο για τρία είδη ακροατηρίων: (1)  για εκείνους που πραγματοποιούν προβλέψεις στις επιχειρήσεις, όταν μπορεί να μην είχαν οποιαδήποτε σχετική τυπική εκπαίδευση. (2)  για προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν διοίκηση επιχειρήσεων (3)  για μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) που μελετούν το αντικείμενο των προβλέψεων κατ’ επιλογήν. Εμείς το χρησιμοποιούμε για ένα μάθημα τρίτου έτους για φοιτητές θα οδηγηθούν σε πτυχίο Εμπορίου (Bachelor of Commerce) ή πτυχίο Επιχειρήσεων (Bachelor of Business) στο Πανεπιστήμιο Monash της Αυστραλίας.

Για τις περισσότερες ενότητες, υποθέτουμε ότι οι αναγνώστες είναι εξοικειωμένοι μόνο με τις εισαγωγικές έννοιες στατιστικές και με την άλγεβρα γυμνασίου-λυκείου. Υπάρχουν, επίσης, μερικές ενότητες που απαιτούν γνώση των πινάκων, αλλά αυτές επισημαίνονται.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρέχουμε μια λίστα για “περαιτέρω μελέτη”. Γενικά, αυτές οι λίστες περιλαμβάνουν προτεινόμενα εγχειρίδια που παρέχουν μια πιο προχωρημένη ή λεπτομερή αντιμετώπιση του θέματος. Όπου δεν υπάρχει κατάλληλο βιβλίο, προτείνουμε άρθρα περιοδικών που παρέχουν περισσότερες πληροφορίες.

Σε όλο το βιβλίο χρησιμοποιούμε την R και στοχεύουμε να μάθουν οι φοιτητές πώς να κάνουν προβλέψεις με την R. Η R είναι δωρεάν και διαθέσιμη σχεδόν σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για όλες τις στατιστικές αναλύσεις, όχι μόνο για τις προβλέψεις. Ανατρέξτε στο [Παράρτημα Χρησιμοποιώντας την R][Appendix: Using R] για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση της R.

Όλα τα παραδείγματα σε R στο βιβλίο υποθέτουν ότι έχετε φορτώσει πρώτα το πακέτο fpp3:

library(fpp3)

Αυτή η εντολή θα φορτώσει τα σχετικά σύνολα δεδομένων και τις συναρτήσεις από διάφορα πακέτα. Αυτά περιλαμβάνουν πολλά πακέτα tidyverse καθώς και τα πακέτα tsibble, tsibbledata, fable και feasts. Αυτά μπορούν να εγκατασταθούν από το CRAN με το σύνηθες τρόπο.

Για τη σύνταξη της παρούσας έκδοσης του βιβλίου χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες εκδόσεις πακέτων:

 • fpp3: v0.5
 • tsibble: v1.1.3
 • tsibbledata: v0.4.1
 • feasts: v0.3.0
 • fabletools: v0.3.2
 • fable: v0.3.2
 • distributional: v0.3.1

Κάποια από τα παραδείγματα του βιβλίου δε θα τρέξουν με παλιότερες εκδόσεις των πακέτων.

Το παρόν βιβλίο διαφέρει από άλλα εγχειρίδια πρόβλεψης με διάφορους τρόπους.

 • Είναι δωρεάν και online, καθιστώντας το προσβάσιμο σε ένα ευρύ κοινό.
 • Χρησιμοποιεί την R, η οποία είναι δωρεάν, ανοιχτού κώδικα και ένα εξαιρετικά ισχυρό λογισμικό.
 • Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται συνεχώς. Δε χρειάζεται να περιμένετε μέχρι την επόμενη έκδοση για να αφαιρεθούν σφάλματα ή για να συζητηθούν νέες μέθοδοι. Θα ενημερώνουμε το βιβλίο συχνά.
 • Υπάρχουν δεκάδες πραγματικά παραδείγματα δεδομένων από τη δική μας συμβουλευτική πρακτική. Έχουμε συνεργαστεί με εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς που τους βοηθήσαμε σε ζητήματα πρόβλεψης και αυτή η εμπειρία έχει συμβάλει άμεσα σε πολλά από τα παραδείγματα που δίνονται εδώ, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση της γενικότερης φιλοσοφία μας για τις προβλέψεις.
 • Δίνουμε έμφαση σε γραφικές μεθόδους περισσότερο από τους περισσότερους προγνώστες. Χρησιμοποιούμε γραφήματα για να διερευνήσουμε τα δεδομένα, να αναλύσουμε την εγκυρότητα των μοντέλων που εφαρμόστηκαν και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των προβλέψεων.

Αλλαγές στην τρίτη έκδοση

Η πιο σημαντική αλλαγή στην έκδοση 3 του βιβλίου είναι ότι χρησιμοποιούμε τα πακέτα tsibble και fable αντί για το πακέτο forecast. Αυτό μας επιτρέπει να ενσωματωθούμε καλύτερα στη συλλογή πακέτων tidyverse. Ως εκ τούτου, αντικαταστήσαμε πολλά παραδείγματα για να επωφεληθούμε από τις νέες δυνατότητες.

Προσθέσαμε, επίσης, νέο υλικό στα χαρακτηριστικά των χρονοσειρών και αναδιοργανώσαμε το περιεχόμενο έτσι ώστε τα Κεφάλαια 24 να πραγματεύονται τη διερευνητική ανάλυση των χρονοσειρών, πριν μιλήσουμε για μεθόδους πρόβλεψης. Κι αυτό γιατί πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε καλά τις χρονοσειρές μας, τα πρότυπα και τα χαρακτηριστικά τους, προτού προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μοντέλα και να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Χρήσιμοι αναγνώστες των παλαιότερων εκδόσεων του βιβλίου μας ενημέρωσαν για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή λάθη που είχαν βρει. Αυτά διορθώθηκαν αμέσως στη διαδικτυακή έκδοση του βιβλίου. Χωρίς αμφιβολία θα υπάρχουν και μερικά νέα λάθη, τα οποία και θα διορθώσουμε στη διαδικτυακή έκδοση μόλις αυτά εντοπιστούν. Συνεχίστε να μας ενημερώνετε.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση των πακέτων R που πραγματεύονται σε αυτό το βιβλίο ή σχετικά με τις προβλέψεις γενικότερα, απευθυνθείτε στον ιστότοπο της κοινότητας RStudio.

 

Καλές προβλέψεις!

Rob J Hyndman και George Athanasopoulos

Φεβρουάριος 2021


Για να αναφέρετε την ηλεκτρονική έκδοση αυτού του βιβλίου, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το ακόλουθο:

Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: principles and practice, 3rd edition (Greek translation), OTexts: Melbourne, Australia. OTexts.com/fppgr. Accessed on <current date>.

 

Η τελευταία ανανέωση της παρούσας ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στις 10 March 2023.